وبلاگ

تغذیه کودك ۱۲-۶ ماهه

تغذیه کودك ۱۲-۶ ماهه شیر مادر تا پایان شش ماهگی به تنهایی و بدون اضافه کردن هر نوع غذاي کمکی براي رشد طبیعی شیرخوار کافی است. بعد از شش ماهگی نیازهاي غذایی شیرخوار فقط با شیر برآورده نمی شود و باید علاوه بر شیر، غذاهاي نیمه جامد را نیز براي او شروع کرد. مناسب ترین غذاها براي تغذیه تکمیلی، غذاهایی هستند که: – مقوي و مغذي باشند. – متناسب با سن کودك تغییر کند. – تازه و بدون آلودگی باشند و پاکیزه و بهداشتی تهیه شوند. – مواد اولیه آن در دسترس بوده و امکان تهیه آن براي خانواده وجود داشته باشد. بهترین سن براي شروع غذاهاي کمکی هفته اول ماه هفتم تولد کودك، سن شروع تغذیه تکمیلی است، ولی چنانچه بین ۴ تا ۶ ماهگی با وجود تلاش والدین و کارکنان بهداشتی منحنی رشد کودك نشان دهنده رشد نامناسب کودك باشد، می توان غذاي کمکی را شروع کرد. توصیه هاي کلی – مواد غذایی را چه از نظر مقدار و چه از نظر نوع، تدریجا” به رژیم غذایی شیرخوار اضافه کنید. – از یک نوع غذاي ساده شروع شود وکم کم مخلوطی از چند نوع غذا به کودك داده شود. – از مقدار کم شروع و به تدریج بر مقدار آن افزوده شود. – بین اضافه کردن مواد غذایی مختلف حدود ۵ تا ۷ روز فاصله در نظر گرفته شود. – اولین غذایی که به کودك داده می شود، بایدکمی غلیظ تر از شیر تهیه شود و سپس به تدریج غذاهاي نیمه جامد و جامد داده شود. – غذاها با قاشق و مایعات با لیوان به شیرخوار داده شود. – هنگام دادن غذاهاي نیمه جامد و جامد، شیرخوار در وضعیت نشسته قرار گیرد. – غذاي شیرخوار به مقدار کم و براي یک وعده تهیه گردد. – در صورت باقی ماندن غذا، می توان آن را به مدت ۲۴ ساعت در یخچال نگه داري نمود. در غیر این صورت آن را بایددر فریزر گذاشت. – غذاي نگه داري شده فقط به مقدار مصرف یک وعده کاملا” داغ گردد و پس از خنک کردن به کودك داده شود – تا یک سالگی به غذاي کودك نمک اضافه نگردد ولی پس از یک سالگی کمی نمک (نمک یددار تصفیه شده) به غذاي شیر خوار می توان اضافه نمود. – سبزي ها قبل از مصرف کاملا” شسته و بلافاصله پس از خرد کردن به غذا اضافه گردد. – مصرف حتی مقدار کمی گوشت در سوپ کودك، ارزش غذایی را افزایش می دهد، بدین منظور هرنوع گوشت مانند گوسفند، گوساله، مرغ و ماهی که در دسترس خانواده است مصرف گردد. – در دستور تهیه بعضی از غذاها مقداري کره یا روغن به هنگام طبخ و مقداري دیگر به هنگام غذا دادن به کودك اضافه شود. (مصرف روغن مایع بهتر از روغن جامد است). – در مورد کودکانی که روند رشدشان خیلی بیشتر از طبیعی است، مقدار مصرف روغن یا کره را در غذاي کودك کمتر گردیده و برعکس اگر کودك تاخیر رشد دارد کمی بیشتر روغن یا کره به غذاي او اضافه گردد. ترتیب دادن غذاهاي کمکی به شیرخوار بسیار مهم است و باید از هفته اول ماه هفتم تولد مرحله به مرحله غذاهاي خاصی را به شیرخوار داد . خطرات دیر شروع کردن غذاي کمکی – کندي یا توقف رشد کودك – مشکل پذیرش غذا توسط کودك (در صورت تاخیر در شروع غذاي کمکی، شیرخوار معمولا از ۹ ماهگی به بعد تمایل خود را به خوردن غذاهاي دیگر و امتحان کردن مزه و طعم هاي جدید از دست می دهد) – به تعویق افتادن عمل جویدن در کودك ویژگی هاي غذاي کمکی غذاي کمکی مناسب داراي ویژگی هاي زیر است: – تمیز و بهداشتی تهیه شود. – قوام آن متناسب با سن کودك تغییر کند. – مقوي و مغذي باشد.…

ادامه مطلب